Capaciteitsproblemen duurzame energie Nederland: welke netbeheerders zitten in de problemen?

Als bedrijf, gemeente of huishouden wil jij natuurlijk de klimaatslag niet missen en meegaan in de energietransitie. Daardoor heb je misschien plannen om zonnepanelen op je dak te plaatsen of zonnepark aan te leggen. Dergelijke ambitieuze plannen kunnen echter niet in alle gevallen onverminderd doorgang vinden, zoals in januari duidelijk werd. Veel netbeheerders hebben onvoldoende capaciteit op het elektriciteitsnet. Waardoor ontstaat dit probleem en welke netbeheerders zitten met capaciteitsproblemen?

Wat doet een netbeheerder?

Een netbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg en het transport van elektriciteit en gas. Deze is er verantwoordelijk voor dat jouw huishouden wordt aangesloten op het net. Het netbeheer in Nederland wordt geografisch verdeeld. Van welke netbeheerder jij afhankelijk bent, hangt dus af van de regio waarin je woonachtig bent. Wil jij als vereniging, gemeente of bedrijf zonnepanelen op je dak plaatsen, dan moet je hiervoor een aanvraag doen bij je netbeheerder.

Waardoor ontstaat het probleem?

Alle lokale projecten om duurzame energie op te wekken, zijn afhankelijk van hun netbeheerder doordat ze op het net van hun omgeving aangesloten moeten worden. Wanneer je meer energie opwekt dan je voor eigen gebruik nodig hebt, kun je dit terugleveren aan je netbeheerder. Deze kan dat dan weer herdistribueren. Het probleem in verschillende regio’s is momenteel dat er meer energie wordt teruggeleverd dan het netbeheer aankan. Hierdoor overschrijdt de teruggeleverde energie de maximale belastbaarheid. Hoogspannings- en middenspanningsstations regelen de distributie van teruggeleverde energie, maar velen kampen momenteel met beperkte transportcapaciteit. Er is geen aanvullende transportcapaciteit beschikbaar, en daardoor worden vooral aanvragen voor grootgebruikaansluiting van de hand gewezen.

Gevolgen

Het gevolg is dat verschillende verenigingen, bedrijven en gemeenten die zonnepaneelweiden of -parken willen aanleggen, hun plannen in de wacht moeten zetten. Aanvragen worden steeds meer met ‘nee’ beantwoord. Daarmee komen ook de doelstellingen van het ontwerp van het Klimaatakkoord in het gedrang. Hierin staat namelijk dat het succes van energietransitie in belangrijke mate afhangt van of er duurzaam opgewekte stroom kan worden geleverd.

Netbeheerders in de problemen 

Van het probleem is slechts sprake in verschillende provincies, zegt Netbeheer Nederland. Vooral de provincies Overijssel, Drenthe en Groningen bevinden zich momenteel in de problemen. Vooral de netbeheerders Enexis en TenneT kampen met problemen. Laatst werd bekend dat ook netbeheerder Rendo Netwerken een tekort aan capaciteit heeft gemeld.

Oplossingen

In eerste instantie moet natuurlijk de netcapaciteit worden uitgebreid, al wordt dit geen eenvoudige klus. Uitbreiden van netcapaciteit is prijzig en duurt liefst drie tot tien jaar. In de getroffen provincies wonen minder mensen en zijn minder bedrijven gevestigd, waardoor het stroomnet niet voorbereid is op toenemende teruglevering. Verder moet men de uit te voeren energieprojecten beter plannen en afstemmen. Nu gaat nog vaak op dat degenen die er niet snel genoeg bij zijn met hun aanvraag, worden gepasseerd. Bovendien is de energieopwekking van zonneparken zeer onvoorspelbaar, en is er nog geen centrale coördinatie en een afgestemd spreidingsbeleid. Netbeheerders worden daardoor al snel overvallen met teruggeleverde energie die ze niet kunnen verwerken.

 

336 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *